x 
Můj seznam

Můj seznam

Váš seznam je prázdný

Lité směsi

Pěnobetony

Pěnobeton je tekutý stavební materiál, který je svými vlastnostmi vhodný, pro nejrůznější užití. Poroflow je k dispozici v široké škále objemových hmotností a pevností v tlaku tak, aby vyhovoval požadavkům projektu.

Pěnobetony Poroflow se vyrábějí:

  • s objemovou hmotností 250 až 900 kg/m3
  • s pevností v tlaku 0,3 až 5 MPa
  • se součinitelem tepelné vodivosti λ od 0,058 až 0,260 W/m.K
  • o tekuté konzistenci, vhodné pro nivelace, ale také o konzistenci vhodné pro tvorbu spádů až do 8%

Pěnobetony tak nabízejí různé variace vlastností, které umožňují vhodné stavební řešení, pro vyrovnání podkladních vrstev podlah, výplně kleneb, sklepů, šachet, výplně plochých střech, stabilizací nádrží a bazénů ve výkopu, podloží průmyslových podlah a mnoho dalších použití. Nahrazují buď částečně, nebo úplně polystyren beton, cementopopílkovou suspenzi CPS (PSu), polystyren a podobně.
POROFLOW lze přizpůsobit Vašim požadavkům, náš technický tým, na základě Vámi dodaných materiálů, vytvoří vhodný návrh pro Vaši aplikaci. Navržením vhodného typu pěnobetonu v kombinaci s jinými výrobky a osvědčenými postupy lze dosáhnout výborných výsledků v naprosté většině aplikací.


Lité anhydritové a cementové potěry

Čerpání betonu


Projekt FVE Blapo, s.r.o.
č. p. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006899 je spolufnancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny 20 kWp bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využit obnovitelných zdrojů dojde k optmalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.