x 
Můj seznam

Můj seznam

Váš seznam je prázdný

Lité směsi

Anhydrity

Lité samonivelační anhydritové potěry - materiál pro lité podlahy do interiéru, k vytváření podlahových roznášecích vrstev.

Takto vyrobené vrstvy – potěry – slouží buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.), nebo přímo jako vlastní nášlapná vrstva (po provedení příslušných povrchových úprav – např. epoxidových, polyuretanových nebo jiných stěrek).


Výhody litých anhydritových potěrů:

 • vynikající rovinatost povrchu
 • velmi rychlá realizace
 • bez použití ocelové výztuže
 • úspora nákladů – bez stěrkování,(neplatí pro tenkovrstvé materiály (PVC, lepený vinyl,marmoleum…) menší tloušťka potěru (od 40 mm)
 • úspora času a pracovníků
 • úspora elektrické energie a vody na stavbě
 • operativní řešení jednotlivých dodávek
 • bez trvalých a drahých záborů místa
 • bez složitých strojních zařízení na stavbě


Použití anhydritových potěrů:

 • vyrovnávací vrstvy
 • roznášecí vrstvy podlah (potěry)
 • nevytápěné i vytápěné plovoucí potěry

Jejich základní vlastností jsou rovinatost povrchu 2 mm na 2 m, vysoká pevnost v tlaku i v tahu za ohybu a velmi nízké smrštění.
Anhydritové potěry se nevyztužují kari sítěmi, nebo jinou běžnou betonářskou výztuží, ale lze pro vyztužení použít sítě z kompozitních materiálů.
Přímo na povrch potěrů lze aplikovat téměř všechny druhy nášlapných vrstev

Anhydritové potěry dopravujeme na místo ukládky autodomíchávači. Na stavbě je směs z autodomíchávače postupně dávkována do šnekového čerpacího zařízení a pomocí hadic o průměru 50 mm uložena do jednotlivých místností.
Tímto způsobem je možné ukládat materiál do vzdálenosti až 100 metrů a do výšky až 40 metrů. Po uložení do konstrukce se materiál srovná do roviny nivelačními latěmi.

Podlaha je pochozí za 24 – 48 hodin dle podmínek na stavbě.


Lité anhydritové a cementové potěry

Čerpání betonu


Projekt FVE Blapo, s.r.o.
č. p. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006899 je spolufnancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny 20 kWp bez akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využit obnovitelných zdrojů dojde k optmalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.